התכנית פותחה ומופעלת ע"י המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י 

בשיתוף משרד הביטחון

עוצב ונבנה ע"י Shine On Creative
© 2018 כל הזכויות שמורות לפיקסלז

הצטרפות

הרשמה ותשלום לתכנית לשנת תשע"ח סגורה לחניכים חדשים
הרשמה ותשלום לשנת תשע"ט תפתח לקראת אוקטובר